Clas Svahn: Nytt förslag om ufohemligheterb62de88b 8d4f 45fa 9570 094128cb3aa9

Förslaget lades fram av den demokratiske kongressledamoten Robert Garcia den 29 maj och kommer att diskuteras i representanthuset.

Förslaget, som kallas “kontrollerad avslöjande”, en kontrollerad utgivning, är en kopia, med några stycken omvända, av ett tidigare förslag. Den introducerades av Chuck Schumer (D), Mike Rounds (R), Marco Rubio (R) och Kirsten Gillibrand (D) i slutet av förra året i ett försök att få lagen antagen som en del av den stora försvarsbudgeten för 2024.
Men så blev det inte. Istället stoppades det av flera tunga republikaner och många spekulerade i att det var kampanjbidragen som politikerna fick från delar av försvarsindustrin som låg bakom stoppet.
Nu är förslaget framlagt förs fram igen av den betydligt lättare senatorn Robert Garcia (D) via den mäktiga “Regelkommittén” som han nu hoppas ska lägga till hans förslag i samband med att försvarsbudgeten för 2025 godkänns. Och om det skulle gå över den här gången och kongressen gör förslaget till lag, kommer en process att börja mot ökad transparens angående UFO från den amerikanska federala regeringens sida.
Enligt förslaget ska alla fakta på bordet. Dokument och vittnesmål som rör UFO:n ska tas fram och bedömas. Det gäller både de hemligheter som de federala myndigheterna kan ha och vad som kan döljas inom den privata industrin.
Det finns goda skäl att tro att just kraven på privat industri, inte minst flygindustrin, kan möta patrullering även denna gång.

Enligt förslaget ska alla fakta på bordet. Dokument och vittnesmål som rör UFO:n ska tas fram och bedömas.

Men i alla fall är tanken att en kommitté på nio personer ska lämna över varje dokument och vittnesmål. Något som blir tydligt när man läser den långa och ganska komplicerade beskrivningen av vad som krävs av dess medlemmar:
Den ska bestå av “framstående personer med högt nationellt anseende inom sina respektive områden som är kapabla att utöva den oberoende och objektiva bedömning som krävs för att fullgöra sin roll i att säkerställa och underlätta granskning, överföring till allmänheten och publicering av register som hänför sig till regeringens förståelse av och aktiviteter förknippade med oidentifierade anomala fenomen, teknologier av okänt ursprung och icke-mänsklig intelligens och som kan bedöma värdet av sådant material för allmänheten, forskare och myndigheter”.

Den får ett namn även: “Unidentified Anomalous Phenomena Records Review Board” och dess chef utses på förslag av presidenten och kommer att ges ett säkerhetsgodkännande som ger tillgång till allt hemligstämplad material inom de amerikanska myndigheterna.
Nämnden ska kunna kalla vittnen om det är nödvändigt för att få information den söker och få tips från allmänheten när det gäller att spåra handlingar. Gruppens mandat sträcker sig till och med den 30 september 2030.
På pappret kommer alltså kraften hos de nio att vara stor.
De ska bland annat kunna kräva att de organ eller myndigheter som har förstört information om UAP, “teknologier av okänt ursprung eller icke-mänsklig intelligens” ska motivera detta skriftligen. Och om kommittén upptäcker “okänd teknik som har utnyttjats eller bevis på biologiska icke-mänskliga intelligenser”, så bör dessa gå till den amerikanska regeringen. Så även om de tillhör privatpersoner eller privata företag.
Det borde det också genom att justitieministern kan driva mål i domstol för att få ut information och USA:s utrikesminister att driva liknande frågor mot en främmande makt som misstänks ha sådan information.
Men, och det är viktigt att påpeka, det är presidenten som har sista ordet om vad som ska släppas och vad som ska förbli hemligt. Och eftersom presidenten knappast kan vara insatt i alla detaljer, är det hans rådgivare som kommer att ha stort inflytande på vad som i slutändan blir offentligt.
Vägen till större öppenhet ser ut att bli lång och svår.

Läs fler krönikor av Clas Svahn:
Bilderna på UFO:n blir bara värre och värre
Många teorier om objektet utanför Roswell
NATO-medlemskap sätter öppenheten om UFO på prov

Lämna ett svar