Säkerhetshot inom bevakningsföretag avslöjade0216c119 33a6 49ca 9d58 e53c739d9db6

Under 2024 har närmare 50 personer förlorat det godkännande som krävs från länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten för säkerhetsbranschen, för att få arbeta på ett bevakningsföretag.

Baserat på statistik från fem av sju länsstyrelser mellan januari och maj i år var det 46 personer vars godkännande återkallades.

Det handlar bland annat om misshandel, sexuella övergrepp mot barn, narkotikabrott och bidragsbrott.

I 13 fall finns det sekretessbelagda skäl som polisen eller säkerhetspolisen har informerat om. Dessa omfattas av hög sekretess även för berörda personer – vilket bara sker om det finns ett extremt högt skyddsvärde för informationen.

På länsstyrelsen i Stockholm har över en tredjedel av återkallelsebesluten fått en sådan sekretessnivå.

Lämna ett svar