Trump tonar ned abortmotståndet inför valet


Under stort hemlighetsmakeri har republikanernas 66 sidor långa partimanifest från 2016 kokats ner till 16 till årets val. Enligt amerikanska medier har programmet mer karaktären av ett kortsiktigt valmanifest riktat mot årets val, än en beskrivning av partiets ideologi.
En av profilfrågorna som fick Trump vald 2016 var abortfrågan. Men efter att USA:s högsta domstol i en dom tog bort den grundlagsskyddade rätten till abort – ett beslut som 60 procent av befolkningen var emot – Donald Trump förringar frågan i årets valkampanj.
Enligt Politico det republikanska partiets styrande kommitté, RNC, har tagit bort tidigare skrifter i valplattformen för att införa ett federalt abortförbud efter den tjugonde veckan, samt för att lagstifta om att livet börjar vid befruktningen.

I det nya partiprogrammet finns istället kvar abortfrågan till delstaterna att ta ställning till, något som varit Trumps linje efter Högsta domstolens dom. För att blidka de mest uttalade abortmotståndarna i partiet skrivs det samtidigt att delstaterna är fria att införa lagstiftning för “livsskydd från befruktningsögonblicket”.
Utkastet till den nya partiplattformen presenterades för medlemmar i RNC på måndagen och röstades fram av en stor majoritet bakom stängda dörrar. Det slutgiltiga beslutet tas vid nästa veckas partikonvent.

Att Trump vill tona ner abortfrågan beror på att det är ett av demokraternas starkaste kort i valrörelsen.

Enligt New York Timessom läst innehållet, speglar partiets uppdaterade policy hur Trump “ideologiskt helt tog över republikanerna” och gjorde programmet ännu mer nationalistiskt och protektionistiskt och mindre socialt konservativt än 2016.
Det finns till exempel hans hårda invandringspolitik, inklusive massdeportationer, den protektionistiska handelspolitiken med tullar på de flesta importerade varor och att låta regeringen styra universitetens riktning. Utöver uppmjukningen av attityden till abort hänvisas det inte längre till “traditionellt äktenskap mellan man och kvinna”.
Enligt Politico har flera abortmotståndare inom partiet motsatte sig dock utelämnandet av republikanernas långvariga kärnområdesfråga – ett federalt förbud. De har också reagerat på hemlighetsmakeriet och brådskan som partiprogrammet skapades med, samt att ingen diskussion om dess innehåll tillåts.
En alternativ text har tagits fram, men det är oklart om den kommer att höras på det republikanska valmötet, som ska hållas från den 15 juli.
Den evangeliska ledaren Brent Leatherwood är en av dem som är besvikna på valplattformen.
– Nu när abortbranschen är i hälarna är det inte läge att backa från ett helhjärtat engagemang för att skydda ofödda liv, sa han enligt Politico.

Demokrater pekar ofta på det faktum att Trump själv utsåg tre av domarna i högsta domstolen som röstade för att störta Roe v. Wade.

Att det är Trump som styr det Det republikanska partiets politik har varit tydlig sedan länge, konstaterar Dag Blanck, professor och föreståndare för Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
– Det har blivit hans parti. Det har skett stora opinionsskiften under Trump-åren. För bara 10-20 år sedan var det ett traditionellt konservativt parti, pro-frihandel och öppna gränser och pro-business. Allt som förändras under Trump har han tagit över inte minst i migrationsfrågan.

Att Trump vill tona ner abortfrågan beror på att det är ett av demokraternas starkaste kort i valrörelsen. Det finns ett starkt stöd i befolkningen för rätten till abort, och motstånd mot de förändringar som Högsta domstolens beslut från 2022 innebär. Detsamma gäller frågan om könsneutrala äktenskap.
– Motståndarna påminner honom hela tiden om att det var han som utsåg de tre nämndemännen i Högsta domstolen som fattade beslutet, säger Dag Blanck.

Lämna ett svar